m
Loader image
Loader image
Back to Top
m

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА DOTA MASTERS BULGARIA

 1. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ
 1. Dota Masters Bulgaria (DMB) е турнир по електронния спорт DOTA 2 (по-долу „Турнира“ или „DMB”), който цели да предостави най-доброто е-спорт изживяване за феновете и участниците.
 2. Тези Общи условия уреждат отношенията между Организатора на турнира –  „КИТОГЕЙМИНГ“ ЕООД, с ЕИК 206030785, със седалище и адрес на управление  в гр. София 1000, ул. „Цар Шишман“ № 21, и Участниците в Турнира (по-долу още „Играчите“ или „Вие“), както и правилата за управление и защита на личните данни, събирани и обработвани във връзка с провеждането на Турнира. 
 3. Всички участници са длъжни да прочетат и да се съгласят изрично с настоящите Общи условия, както и да ги спазват през цялото време на провеждане на Турнира.
 4. За лицата, ненавършили 16-годишна възраст, съгласието с настоящите Общи условия може да бъде дадено единствено от техен родител или законен представител. 
 5. Организаторът има право по всяко време да прекрати участието в Турнира на Участник, който не спазва настоящите Общи условия, или за когото има информация, че е дал съгласие с Общите условия в противоречие с предходната точка. 
 6. Лицата, които не са съгласни с настоящите Общи условия, нямат право да участват в Турнира и не следва да попълват регистрационната форма.
 7. Организаторът не носи отговорност, в случай че лице, което не е навършило 16-годишна възраст, приеме настоящите Общи условия и/или вземе участие в Турнира без необходимото изрично съгласие на родител или законен представител.
 8. Съгласието с настоящите Общи условия се потвърждава по време на регистрация чрез попълване на отметката „Съгласен съм с Общите условия, включващи Политика за поверителност на личните данни“. В случай на регистрация на лице под 16-годишна възраст, попълването на отметката се прави от родител или законен представител.
 9. Организаторът има право по всяко време да изменя настоящите Общи условия, като в този случай Участниците се уведомяват за настъпилите промени чрез #general канала на Discord сървъра на Турнира. Участниците, които не са съгласни с направените изменения, могат да прекратят своето участие в Турнира като изпратят съобщение до Организатора чрез каналите за комуникация, поместени накрая на този документ. 
 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРНИРА
 1. Формат
 1. Турнирът ще бъде разделен на две части – Отворена Квалификация и Главно Събитие (Main event), а наградният фонд ще бъде прогресиращ.
 2. Турнирът ще се проведе ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН.
 3. Отборите в схемата на Отворената Квалификация ще бъдат разпределени балансирано, спрямо техния среден MMR* в играта. *Средният MMR ще бъде изчисляван на базата на 5-те играчи с най-висок MMR от всеки отбор.
 1. Регистрация
 1. Регистрацията и участието в Турнира са напълно безплатни.
 2. Регистрацията за участие в Турнира започва от 22.04.2022 г. и продължава до 06.06.2022 г., като Капитаните на всички записани Отбори следва допълнително да потвърдят участието на своя отбор чрез Discord сървъра на Турнира най-късно до 06.06.2022 г.
 3. Регистрация за участие в Турнира се извършва чрез попълване на електронната регистрационна форма https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWYWgFGNpSpknqNPOKDWT-JKWeeMVhkfTvK2gngU7Q-UXcWw/viewform?usp=sf_link, където всички Участници попълват задължителните информационни полета.
 1. Капитан на отбор
 1. Всеки Отбор следва да посочи Капитан, който да го представлява през Организатора и пред останалите Участници. Капитанът е длъжен да информира Организатора за промени в състава или за други важни обстоятелства, свързани с Отбора.
 1. Отбори
 1. Всеки Отбор се състои от точно 5 (пет) Играчи, като всеки Отбор има право да посочи до 3 (трима) резервни Играчи.
 2. Задължителната информация за Участниците във всеки Отбор, включително техни лични данни, се подава по време на регистрационния период.
 3. Промените в съставите се приемат до края на периода за записване (06.06.2022 г).
 1. Име и лого на Отбор

Профилни снимки и псевдоними (никнеймове) на Играчите

 1. Псевдонимът, с който се регистрирате, трябва да съответства на псевдонима Ви в играта. 
 2. Организаторът има право по всяко време да изиска промяна на псевдоним, лого на отбор и профилна снимка на участник, ако същите нарушават добрите нрави или уронват престижа на Организатора по какъвто и да било начин, както и ако са (включително, но не изчерпателно):
 • клеветнически, оскърбителни, обидни, вулгарни, нецензурни, антисемитски, расистки,  сексистки, хомофобски, подбуждащи към омраза или нарушаващи добрите нрави думи, пропагандиращи политически или религиозни идеологии;
 • ползвани в нарушение на чужди авторски или други права на интелектуална собственост без писмено позволение от носителите на съответните права;
 • приличат или са идентични с имената на Организаторът или неговите отделни членове.
 1. Сървър и режим на игра
 1. Режимът на игра за всички мачове от Турнира е “CAPTAIN’S MODE”.
 2. Както в Отворената Квалификация, така и в Главното Събитие, игрите ще се провеждат на сървъри в регион „Europe West“.
 3. По време на Отворената Квалификация, Капитан на един от двата Отбора, които трябва да изиграят срещата, прави лоби на мача. 
 4. По време на Главното Събитие – Организаторът прави лоби на мачовете.
 1. Докладване на резултати
 1. По време на Отворената Квалификация Капитанът на Отбора-победител докладва резултата след всеки мач.
 2. Докладването на резултата става чрез писмено съобщение и прикачена снимка на екрана (от края на мача), в канал #резултати на Discord сървъра на Турнира.
 1. Отворена Квалификация
 1. Отворената Квалификация няма лимит за броя на Отборите, които могат да се запишат и да вземат участие в Турнира.
 2. Схемата на игра ще бъде директна елиминация, а форматът на срещите ще е Best-of-1, което означава, че се играе само една игра и загубилият Отбор отпада. 
 3. Топ 6 (шест) от Отворената Квалификация ще се класира за Главното Събитие, а достигналите самия финал на квалификацията (топ 1 и 2) започват с един рунд предимство в схемата на Главното Събитие. 
 4. Четирите Отбора, които са загубили четвъртфиналните си мачове от Отворената Квалификация ще играят допълнителен Best-of-1 /директна елиминация/ рунд помежду си, за да определят оставащите два Отбора, които ще влязат в Главното Събитие.
 1. Главно Събитие (Main Event)
 1. Главното Събитие ще включва 6 (шест) Отбора, а схемата на игра ще бъде двойна елиминация.
 2. Всички срещи, освен големият финал, ще бъдат Best-of-3, което означава, че първият Отбор, който достигне две победи, печели срещата.
 3. Финалът ще бъде Best-of-5 – печели Отборът, който достигне 3 победи.
 4. Организаторът ще провежда интервюта с играчите по време на Главното Събитие, което означава, че е препоръчително поне няколко играча от Отбор да имат камери и микрофони. 
 1. Дати и часове на провеждане
 1. Отворената Квалификация ще се проведе между 16.06.2022 г. и 19.06.2022 г.
 2. Мачовете преди четвъртфиналите ще се проведат на 16.06.2022 г. и 17.06.2022 г.
 3. Четвъртфиналите ще се проведат на 18.06.2022 г., като някои от тях ще се излъчат на живо. 
 4. Полуфиналите на Отворената Квалификация, както и допълнителния квалификационен рунд, ще се проведат на 19.06.2022 г. (неделя). Всички срещи от този ден ще бъдат излъчени на живо. 
 5. Началните часове на състезателните дни ще бъдат допълнително уточнени между Организатора и Капитаните на Отборите.
 6. Главното Събитие ще се проведе между 23.06.2022 г. и 26.06.2022 г.
  1. 41.1.Начален час за 23.06.2022 г. (четвъртък) – 18:00 ч.;
  2. 41.2.Начален час за 24.06.2022 г. (петък) – 18:00 ч.;
  3. 41.3.Начален час за 25.06.2022 г. (събота) – 12:00 ч.;
  4. 41.4.Начален час за 26.06.2022 г. (неделя) – 15:00ч. 
 1. Награден фонд
 1. Наградният фонд е прогресиращ и ще се набира до финалния ден на Главното Събитие. 
  1. 42.1.Ако събраният общ награден фонд е по-малко от 5000 лв. (пет хиляди лева), то Отборите от топ 4 печелят отборни награди, които представляват процент от общия наградния фонд, както следва:
 • 1-во място – 50% (петдесет процента);
 • 2-ро място – 25% (двадесет и пет процента);
 • 3-то място – 15% (петнадесет процента);
 • 4-то място – 10% (десет процента).
  1. 42.2.Ако събраният общ награден фонд е по-голям от 5000 лв. (пет хиляди лева), то Отборите от топ 6 печелят процент от наградния фонд, както следва:
 • 1-во място – 45% (четиридесет и пет процента);
 • 2-ро място – 20% (двадесет процента);
 • 3-то място – 15% (петнадесет процента);
 • 4-то място – 10% (десет процента);
 • 5-то място – 5% (пет процента);
 • 6-то място – 5% (пет процента);
 1. Отбор, получил правото на парична награда съобразно предходните точки, получава целия размер на спечелената отборна награда чрез един брой банков превод, направен в полза на Капитана на Отбора. Капитанът на Отбора е длъжен да разпредели така получената парична награда поравно на всички Играчи от Отбора.
 2. Организаторът не носи отговорност, в случай че Капитан на Отбор, спечелил парична награда, не разпредели паричната награда сред останалите Играчи от Отбора съобразно правилата на настоящите Общи условия. 
 3. Обявените от Организатора размери на парични награди са чистите (нетни) суми, които Участниците ще получат след удържане и внасяне в държавния бюджет от Организатора на дължимия данък (в размер на 10%) съобразно чл. 38, ал. 14, чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ. Организаторът ще издаде на получателите на парични награди изискуемата по закон служебна бележка.
 1. Специални предизвикателства и поведение по време на интервю
 1. *Организаторът е подготвил специални предизвикателства за Играчите от Отборите от топ 6 – видео материали, записани от самите Участници, както и  специални видео интервюта. Последните ще бъдат показвани по време на живото предаване на Главното Събитие. Участниците във видео материалите и интервютата са длъжни да спазват добър тон и да не уронват авторитета на събеседниците и на Организатора.

*Организаторите ще дадат допълнително информация за този процес на Отборите от топ 6.

 1. Поведение на играчите
 1. Играчите са длъжни да представляват себе си и Отборите си по най-добрия и спортсменски начин. Забранява се всякакво поведение, което нарушава добрите нрави или което би навредило на авторитета на Турнира, на Организатора или на останалите Участници. Неприемливото поведение включва, но не се ограничава до:
 • “тролене”;
 • използване на обидни или нецензурни думи;
 • използване на унизителна и дискриминираща реч;
 • умишлено забавяне на срещите и програмата на Турнира;
 • неспортсменско поведение и несериозност спрямо Организатора или останалите  Играчи;
 • разпространяване на политически и религиозни възгледи;
 1. Използването на всякакви хакове и/или чийтове, независимо от техния тип, както и  друг тип програми или способи, които биха могли да подкопаят честността на игрите, както и всякакъв тип други измами, ще доведат до незабавна дисквалификация от Турнира на целия Отбор, част от който е провинилият се Участник, както и установяването на забрана за участие във всички бъдещи турнири на провинилият се Участник.
 2. Организаторът има да право да не допусне за участие в Турнира лица, които имат лоша репутация във връзка с извършени нарушения по предходните две точки или за които има данни, че са извършвали нарушения по предходната точка.
 1. Лаг и технически проблеми по време на игра
 1. Всеки Отбор има право да ползва до три паузи по време на игра, които да НЕ надвишават общо 15 минути, като единствената приемлива причина за ползване на пауза е лаг/технически проблеми.
 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 1. Настоящата Политика за поверителност (по-долу само „Политиката“) урежда начина, по който Организаторът управлява личните данни, обработвани във връзка с Турнира.
 2. Обработването на лични данни е неизменна част от организацията на Турнира поради необходимостта от идентификация на Участниците и комуникация между тях и Организатора.
 3. Политиката е неразделна част от Общите условия. Изразявайки своето съгласие с Общите условия, Участниците изрично се съгласяват и с Политиката.
 4. В случай че Вие не сте съгласни Организаторът да събира и обработва Ваши лични данни или лични данни на Вашето дете, Вие не следва да попълвате регистрационна форма и Вие/Вашето дете нямате право да участвате в Турнира.
 5. Организаторът осъществява дейността си във връзка с организиране и провеждане на Турнира в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).
 6. Съгласно ОРЗД „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.
 7. Като Администратор на лични данни, Организаторът има право във всеки момент да изисква от Участниците да се легитимират и да удостоверят достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
 8. Кои Ваши данни се събират и обработват: Организаторът стриктно спазва принципа да се събира възможно най-малък обем от лични данни с оглед изпълнение на поставената цел.
  1. 58.1.За Участниците се събират следните лични данни: Три имена, телефонен номер, електронна поща, псевдоним в играта и, в случай че участвате във видео интервю – Вашето изображение;
  2. 58.2.За Капитаните се събират следните лични данни: Три имена, телефонен номер, електронна поща, псевдоним в играта, единен граждански номер, постоянен адрес, номер на банкова сметка и, в случай че участвате във видео интервю – Вашето изображение;
 9. Относно лицата под 16-годишна възраст: Съгласно чл. 8, т. 1 от ОРЗД „Когато се прилага член 6, параграф 1, буква а), във връзка с прякото предлагане на услуги на информационното общество на деца, обработването на данни на дете е законосъобразно, ако детето е поне на 16 години. Ако детето е под 16 години това обработване е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето. В тази връзка настоящите Общи условия предвиждат за лицата под 16-годишна възраст, съгласието за обработване на личните данни да бъде дадено от родителя или от законния представител на детето.
 10. Цели на обработване: Целта, поради която Организаторът събира и обработва посочените в предходната точка лични данни, е организирането и провеждането на Турнира, а по-конкретно:
 • да се идентифицират Участниците;
 • да се комуникира с Участниците;
 • да се преведе по банков път паричната награда;
 • да се декларира пред НАП изплащането на паричните награди;
 • да се публикуват промоционални видео клипове, включващи видео интервюта и др. подобни материали с Участниците;
 1. Правно основание за обработване на личните Ви данни: Организаторът обработва Вашите лични данни въз основа на: 
 • чл. 6, т. 1, букви а) от ОРЗД – Въз основа на Вашето изрично съгласие да предоставите Вашите лични данни във връзка с посочените по-горе цели, а по-конкретно във връзка с участието Ви в Турнира и в специалните интервюта/промоционални видео клипове;
 • чл. 6, т. 1, букви б) от ОРЗД – Въз основа на договорните отношения между Вас и Организатора, които възникват вследствие на приемането на настоящите Общи условия и участието Ви в Турнира;
 • чл. 6, т. 1, букви в) от ОРЗД – Въз основа на законовото задължение на Организатора да декларира пред компетентните държавни органи обстоятелства във връзка с Турнира – например деклариране пред НАП на изплащането на паричните награди;
 • чл. 6, т. 1, букви e) от ОРЗД – С оглед легитимните интереси на Организатора – вследствие необходимостта от осъществяване на спомагателни дейност във връзка с Турнира – осъществяване на комуникация с Отборите, записване на интервюта и др. подобни;
 1. Изпращане на Ваши лични данни на трети страни или на страни извън ЕС: Организаторът няма да изпраща Вашите лични данни на трети страни или страни извън ЕС. Организаторът би изпратил Вашите лични данни на трети страни единствено във следните хипотези:
 • При публикуване и/или излъчване на специални и/или промоционални видео клипове на Турнира, включващи видео интервюта или др. подобни материали с Участниците;
 • На компетентни държавни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Организатора предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), ДАНС, надзорни/регулаторни органи;
 • НАП, НОИ и други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон;
 • Обработващи лични данни (например външно счетоводство, което управлява данъчните задължения на Организатора). В тези случаи се предвиждат подходящи мерки за гарантиране на сигурността на личните данни;
 1. Сигурност и защита на лични Ви данни: Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки, за да защити сигурността на Вашите лични данни.
 2. Срок на съхранение на Вашите лични данни: Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Личните данни се съхраняват за период не по-дълъг от предвидения в съответния нормативен акт срок. Личните данни относно Капитаните на Отборите, които са получили парични награди, се съхраняват в срок от 5 (пет) години (с оглед давностният срок по ЗЗД), считано от изплащане на наградите, освен ако данъчните закони не изискват по-дълъг срок на съхранение. Личните данни на останалите Участници се съхраняват за срок от 6 (шест) месеца, след което се унищожават.
 3. Вашите права като субекти на данни: Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от Организатора, има следните права:
  1. 65.1.право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
  2. 65.2.право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
  3. 65.3.право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
  4. 65.4.право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между Организатора и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  5. 65.5.право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
  6. 65.6.право на преносимост – само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор;
  7. 65.7.право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.
 4. В съответствие с ОРЗД и ЗЗЛД, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление по електронен път. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от  упълномощено от него лице. Организаторът се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване.
 5. В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.
 1. КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ОРГАНИЗАТОРА
 1. Във връзка с организиране и провеждане на Турнира, Организаторът ще осъществява цялостната комуникация с Участниците във през discord сървъра на Турнира – https://discord.gg/r73pmYyx. По всякакви други въпроси, включително относно управлението на личните Ви данни, Организаторът може да бъде намерен на имейл адрес support@dotamasters.bg.

Това е Версия 1.0 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА DOTA MASTERS BULGARIA

m